top of page

Forskere tror kvinner gir seg tidligere i politikken enn menn – nå vil de finne ut hvorfor

Updated: Jun 7, 2022

Alver-ordfører Sara Sekkingstad (27) vil kanskje ikke holde ut like lenge som en mannlig politiker. Forskere mener kjønn spiller en sentral rolle for hvor lenge folk blir værende i politikken.

Av Valentina Baisotti og Paul André Sommerfeldt

Foto: Valentina Baisotti/ NRK

– Når man blir valgt inn i politiske organ, er det mange kvinner som opplever en del barrierer som gjør at de forsvinner ut ganske fort, sier Muriaas.
Commentaires


bottom of page